Sopimusehdot/Toimitusehdot

SOPIMUSEHDOT

 1. Sopimusasiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia sopimuksia ei ketjuteta. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosalikorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse.

 2. Asiakas treenaa ja/tai käyttää omalla vastuullaan. Tämä koskee salia sekä muita yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

 3. Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia neljän viikon irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, maksut ja muut asiaan liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@loaded.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@loaded.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi on kaksi (2) viikkoa. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta.

 4. Asiakas voi maksaa palvelun joko liikuntaedulla tai rahalla.


 1. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@loaded.fi. Vastausviestissä ilmoitetaan asiakkaalle sopimuksen päättymis-, tauko-, tai sopimuksen muuttumisaika.

 2. Jäsenyys jatkuu aloituskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, neljän viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli aloituskauteen sisältyy tarjous (ts. aloituskausi on edullisempi kuin voimassa olevan hinnaston mukaan olisi), irtisanoutuminen on mahdollista vasta aloituskauden jälkeen. Uusille jäsenille osoitetut aloitustarjoukset eivät koske kuntokeskukseen palaavia asiakkaita, ellei näin erikseen ilmoiteta.

 3. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

 4. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyys on voitava todistaa aina tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen tagin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Tagin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli tagia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää kuntosalin tiloihin muita henkilöitä. Jos asiakas tuo mukanaan henkilöitä, kenellä ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta tiloihin, asiakkaan pääsyoikeus katkaistaan välittömästi eikä mahdollisesti etukäteen maksettuja jäsen- tai korttimaksuja hyvitetä asiakkaalle millään tavalla.

 5. Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

 6. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat OXGYM Oy ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11 on kerrottu.

 7. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä


AIKA- JA SARJAKORTTIEHDOT

 1. Kortti on aina henkilökohtainen ja on voimassa hinnastossa määritellyn ajan. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosalikorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä asiakastietoja varten. Alaikäisestä asiakkaasta vastaa aina huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös korttiehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse info@loaded.fi.

 2. Asiakas treenaa ja/tai käyttää kuntosalia omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

 3. Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin. Kortin voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@loaded.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@loaded.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi sairastapauksissa on 14 vrk. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta.

 4. Asiakas voi maksaa palvelun joko liikuntaedulla tai rahalla.

 5. Kaikki aika ja- sarjakortteihin liittyvät keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@loaded.fi.

 6. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyys on voitava todistaa tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen tagin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Tagin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli tagia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää kuntosalin tiloihin muita henkilöitä. Jos asiakas tuo mukanaan henkilöitä, kenellä ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta tiloihin, asiakkaan pääsyoikeus katkaistaan välittömästi eikä mahdollisesti etukäteen maksettuja jäsen- tai korttimaksuja hyvitetä asiakkaalle millään tavalla.

 7. Sarjakorttien käyttöaika on ilmoitettu hinnastossamme. Asiakkaan käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä eikä kortin käyttöikää pidennetä vaikka asiakkaan kortille jäisi käyttämättömiä kertoja kortin käyttöajan vanhentuessa. Sarjakorttiin on mahdollista ostaa lisäaikaa voimassa olevan hinnaston mukaan. Lisäaikaa ei ole mahdollista ostaa jos kortin vanhentumisesta on kulunut yli 30 pv (1 kk). Sarjakortin Voimassaolon pidennystä voi ostaa vain kerran/sarjakortti.

 8. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.